Pro Dive Chorvńtsko 
 

Internacionálnosť

 

Organizáciou potápania v Prišćapaci je poverené Potápačské centrum Aronnax zo Slovenska, v tesnej spolupráci s Potápačskou školou Easy Diver Bt. z Maďarska. Odborným garantom poskytovaných služieb je istotne aj regionálne centrum certifikačnej agentúry TDI/SDI, ktoré spoločnosť Aronnax vo svojej krajine prostredníctvom Roberta Korima reprezentuje, ako aj osobnosť Jozsefa Zelenáka, popredného inštruktora a funkcionára maďarského potápačského zväzu.

 

 

O medzinárodnom charaktere základne, nesvedčí len bohaté národnostné zloženie personálu, ale aj viac než desiatka jazykov, s ktorými sa návštevník základne dohovorí s jej zamestnancami, Divemastermi v zácviku a ďalšími pomocníkmi. Všetci, s ktorými budeš mať na základni do činenia rozprávajú viacerými svetovými jazykmi. Asi ťa preto neprekvapí, že teoretické lekcie, briefingy či ochotné podávanie informácií začuješ:


• slovensky
• česky
• chorvátsky
• maďarsky
• nemecky
• anglicky
• francúzsky

© 2015 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 1. marca 2015
5