Pro Dive Chorvńtsko 
 

József Zelenák

 

Jozsef sa potápa viac než 20 rokov. Vysokoškolské štúdium so špecializáciou na lodné strojárenstvo ukončil na Technickej Univerzite v Budapešti. V súčasnosti je predsedom kolégia maďarských inštruktorov potápania pri CMAS a členom prezídia Maďarského zväzu potápačov.

 


Ako aktívny potápač je členom CMAS, TDI/SDI, DAN a MBSZ. Je držiteľom Inštruktorských oprávnení:

- CMAS ***Instructor Trainer
- SDI Scuba Instructor Trainer
- TDI Trimix Instructor Trainer

Je autorom učebnice “Školy potápania s Nitroxom, 2003” - v maďarskom jazyku. Prekladal a propomienkoval Európsku normu o potápaní, vypracoval bezpečnostné smernice potápania v maďarských jaskyniach a ako autor a spoluautor viacerých potápačských inštruktážnych manuálov publikuje doma aj v zahraničí.

Technickému potápaniu so zmesami plynov sa intenzívne venuje približne od roku 2001. Najvyššie potápačské vzdelanie vo sfére Technical Diving dosiahol získaním kvalifikácie TDI ako aj CMAS Cave Diving Instructor.

Okrem približne 4.000 registrovaných rekreačných ponorov, má za opaskom okolo 2.500 jaskynných a náročných zmesových zostupov. Vrchol jeho potápačských aktivít predstavuje účasť na dobívaní geothermálneho jaskynného systému Molnár János Barlang v Budapešti, na ktorom sa aktívne podieľal ako člen výskumného týmu a v neskoršom období aj ako sprievodca.

Bol účastníkom, iniciátorom aj vedúcim viacerých potápačských projektov a expedícií. Momentálne pracuje ako koordinátor výcviku Potápačského a centra Easy Divers a hlavný servisný technik spoločnosti Abyss v Budapešti. Súčasne vykonáva funkcie v medzinárodných štruktúrach CMAS najmä v jej technickom výbore.

© 2015 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 1. marca 2015
5