Pro Dive Chorvńtsko 
 

Rekreačné

                                                                                                         
Potápačom ašpirujúcim na vyššie kvalifikačné stupne zabezpečíme odborný výcvik vo viacerých kurzoch potápačských špecializácií (Boat/Night/Computer Diving). Pozri ďalej aj „Cenník rekreačných kurzov“.

 

 

Domnievame sa, že obzvlášť pokročilý kurz potápania stupňa "Advanced Diver" sa v našich podmienkach dá absolvovať mimoriadne príjemne. Získavanie nových poznatkov a osvojovanie si nových zručností u nás prebieha v uvoľnenom a priateľskom duchu bez komerčných vplyvov a v reálnom potápačskom prostredí.

 

© 2015 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 1. marca 2015
5