Pro Dive Chorvńtsko 
 

Kurz Junior Open Water Diver

                                                                                                         
Tento výcvikový program je mládežníckym variantom kurzu OWD. Zúčastniť sa ho môžu teenegri od 10-14 rokov. Od bežného "dospeláckeho sa líši najmä prístupom k teoretickej časti výcviku.

 

 

Po praktickej stránke im však neodpustíme vôbec nič. Naši absolventi - juniori musia zvládnuť presne to isté, čo ich dospelí potápačskí partneri.

 

 

Výsledným produktom je certifikát, ktorý umoňuje mladým potápačom objavovať svet pod vodnou hladinou do obmedzenej hĺbky 12 metrov v doprovode potápačského profesionála (Divemster, Inštruktor) alebo zákonného zástupcu, ktorý je sám certifikovaným potápačom.

 

 


© 2015 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 1. marca 2015
5