Pro Dive Chorvńtsko 
 

Prevádzkovateľ centra na Korčuli

 

Spoločnosť Podmorje d.o.o.

Chod potápačskej základne "Prišćapac Diving Center", zabezpečujeme prostredníctvom našej v Chorvátsku registrovanej firmy - Podmorje Putnička agencija d.o.o. Pôsobenie tejto spoločnosti s ručením obmedzeným, siaha až do doby jej založenia v roku 2003. Spočiatku sme sa venovali najmä prenájmu a organizovaniu potápačských plavieb na starších drevených aj kovových koráboch. Od roku 2006 sme sa usídlili na polostrove Prišćapac, kde prevádzkujeme potápačskú základňu na súši.

 

 


Naša filozofia

Obaja vlastníci uvedenej spoločnosti, Robert aj József sú súčasne jej zamestnancami aj vykonávateľmi poskytovaných služieb. Zaručuje to ich „dostatočnú“ motiváciu a prirodzený záujem o pohodlie, respektíve spokojnosť návštevníkov centra.

Od začiatku sme sa snažili o vybudovanie malej a útulnej základne. Potápanie u nás prebieha v príjemnej, komornej atmosfére, v protiklade s mamutími centrami tropických destinácií. My si s našimi klientmi tykáme, poznáme ich po mene a venujeme sa im aj mimo rámec potápania.

 

 


Povolenia, koncesie, licencie

Všetky aktivity, ktoré realizujeme v Prišćapaci na Korčuli sú legálne a v súlade s právnym poriadkom Chorvátskej Republiky. Podmorje - naša spoločnosť s ručením obmedzeným je právny subjekt, ktorý má v obchodnom registri zaznamenané činnosti, ktoré prevádzkujeme.

 

 

Na organizovanie potápačských výjazdov sme museli získať súhlas miestnych úradov, koncesiu a rad ďalších povolení. Naši Divemastri majú nielen platné licencie, ale riadnym spôsobom nadobudnuté denníky vedúceho ponorov.

Na základňu, ktorú prevádzkujeme máme čosi ako „technický preukaz“, čo je najvyšší stupeň ohodnotenia, ktorý je možný v Chorvátskej republike získať. Člny, s pomocou ktorých Vás budeme voziť na lokality prešli podrobnou kontrolou ukončenou odobrujúcim certifikátom.

 

 

Všetky manipulácie s kompresorom, technickými plynmi aj s vysokotlakovými nádobami realizujú u nás len osoby riadne poučené a s platným osvedčením pre túto činnosť.

 

© 2015 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 1. marca 2015
5